Архива за месец: декември 2013

[Резултати] – Како најчесто го користите вашиот телефон?

Еден од главните предизвици кога се изработува мобилна апликација е да се создаде апликација која е интуитивна и лесна за користење, апликација во која корисникот сам ќе ги пронаоѓа функционалностите без да треба да го учите. Денес екраните се поголеми од тоа што треба да бидат, па често е потребно да се користат две раце или дополнителен хардвер за користење на телефонот и апликацијата. Мене лично не ми се омилени телефоните кои не можам да ги користам со една рака и со палец, од она што го научив од анкетата е дека не сум сам, 205 од вкупно 307 испитаници го користат телефонот со една рака.

Испитаници 307, период декември 2013.rezultati2013

Ова значи дека вашата апликација треба лесно да се користи со една рака и со палец, сите опции треба да бидат брзо достапни, во продолжение погледнете кои се најлесно достапните места на екранот кога телефонот се користи на овој начин. 

Зелена боја – лесно достапен дел
Црвена боја – тешко достапен дел

heatmap1 heatmap3
Ви благодарам на сите што одговоривте на анкетата.