.gitignore за Андроид проект

Признавам, Git ми изгледаше непотребно и комплицирано. Зато се тука другарите да ти манат ластик и да те освестат. Почнав малку повеќе да истражувам на темата и веќе ги гледам благодетите од користење на дистрибуиран систем за version control. Ако користите SVN, ќе ви требаат максимум два дена за да се прилагодите на Git. Она што сакам да го споделам со вас е .gitignore датотека која е прилагодена за Android проекти.

android-git

# Build files
*.apk
*.ap_
*.dex
*.class
 
# Generated files
bin/
gen/
 
# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties
 
# Eclipse specific
.classpath
.project
proguard/
 
# Android Studio (IntelliJ IDEA) specific
*.iml
*.ipr
*.iws
.idea/

Ова може да го користите за секое складиште (repository) посебно или да го направите на ниво цел систем. За да ги поставите на системска конфигурација треба да ја извршите следната команда:

git config --global core.excludesfile ~/.gitignore