Во Македонија Samsung и Android го пердашат Apple и iOS

(Globalstats) Производители во Македонија за периодот ноември 2012 – ноември 2013

globalstats-vendors

(Globalstats) Мобилни оперативни системи во Македонија за периодот ноември 2012- ноември 2013

globalstats-mobileos

За да добиеме многу појасна слика за пазарот ги замолив пријателите од time.mk да ја извадат истата статистика од посети на нивниот сајт (благодарност до @martinprvi), еве ги статистиките од нивна страна:

(time.mk) Производители во Македонија за периодот ноември 2012 – ноември 2013

timemk-manufacturer

Целиот документ manufacturer – time.mk 2012-13 Сите iOS уреди се групирани, останатите треба сами да ги групирате за да ги изброите

(time.mk) Мобилни оперативни системи во Македонија за периодот ноември 2012- ноември 2013

timemk-mobileosЦелиот документ mobileOS – time.mk 2012-13