Android Studio во 3 чекори

Ова е можеби најкраткото упатство како од Eclipse да се префрлите на Android Studio и тоа во 3 чекори:

001

002

003

happy